Toiminnan nimi: CrossFit -harjoittelu ja toiminnallinen harjoittelu

Järjestäjä: CrossFit Jyväskylä Oy

Vapaaehtoinen osallistuminen

Osallistun CrossFit- ja/tai toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen CrossFitin ja/tai toiminnallisen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. Olen tietoinen siitä, että CrossFit- ja/tai toiminnallinen harjoittelu on sen luonteista, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman riski. Jos alan harjoitella tai harjoittelen CrossFittiä, osallistun tai olen osallistunut CrossFit harjoitteluun kuuluvalle On Ramp -peruskurssille / Easy -alkeiskurssille / Hard Routine – jatkokurssille, jossa opastetaan ja kerrotaan CrossFit-harjoittelun riskeistä. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista.
 

Järjestäjän vapautus vastuusta 

Tietoisena CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee itse CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.
 

Vakuutukset

Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavaukuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei välttämättä korvaa CrossFit- ja/tai toiminnallisessa harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja.
 

Vaatimukset

Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.
 

Käytössäännöt

Tunneille saavutaan ajoissa. Ennen varsinaista harjoittelua tehdään huolellisesti lämmittely joko valmentajan ohjeiden mukaan tai itsenäisesti. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä harjoituspainot on mitoitettu sopiviksi omalle kunnolle ja kokemukselle. Käsipainojen, kahvakuulien ja tyhjien levytankojen heittäminen ja pudottaminen lattialle on kielletty ellei sen tarkoituksena ole välttää loukkaantumista. Painoja käsitellessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, mikäli suorituspaikalla  on muita ihmisiä. Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumaisaineiden alaisena harjoittelu on kielletty.
 
En käytä oppimiani tekniikoita väärin enkä vahingoita ketään tahallani fyysisesti salin sisällä tai ulkopuolella. Omaan hyvät käytöstavat ja otan kanssa ihmiset huomioon salilla ja salin ulkopuolella. Annan aina omalla käytökselläni  hyvän kuvan itsestäni. 
 
 
Sairaudet ja muut rajoitteet
CrossFit- ja/tai toiminnallinen harjoittelu on erittäin vaativaa ja raskasta verrattuna muihin kuntoilumuotoihin. Neuvotelkaa CrossFit- ja/tai toiminnallisen harjoittelun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista.
 

Sitoumuksen hyväksyminen

Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn asiakirjassa esitetyt seikat.
 

Lisäkyselyt

Jos sinulle tulee mieleen kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalvelunumeroon 040 658 1996 klo 9.00-16.00 välillä tai suoraan sähköpostiin asiakaspalvelu(at)crossfitjyvaskyla.fi
 

Allekirjoitus

Allekirjoitus ja päiväys tapahtuu ostamalla tuotteen.