It’s time to kick some butt!

Tänään tehdään legendaarinen ”Miagi” teami wodina!

”Miagi”

Warm Up
DU
KB Swings
Walk of pain

Skills
KB Taters

Strength
Tabata ABMAT Sit ups

WOD

50 Deadlift (135/95 lbs)

50 Double KB Swings (2*53 lbs/2*35 lbs)

50 Push-ups

50 Clean and Jerk (135/95 lbs)

50 Pull-ups

50 KB Taters (53 lbs/35 lbs)

50 Box Jumps (24″/20″)

50 Wall Climbs

50 Knees to Elbows

50 Double Unders

WODin voi tehdä 3-5 urheilijan tiiminä, jolloin yksi suorittaa ja yksi tekee kokoajan jotain seuraavista:
squat hold
pull up hold
plank hold
hollow rock
DU

Good luck!